STAJ BAŞVURU EVRAKLARI

Evraklar tamamlandıktan sonra Staj Başvuru Formu, Sağlık Yardımı Beyan ve Taahhütnamesi ve Kimlik Fotokopisi belgelerinin asıl nüshaları işe başlamadan 15 gün önce ve İstifa Dilekçesi staj sonunda İk Daire Başkanlığına ya da ilgili fakülte sekreterliğine teslim edilmelidir.

© 2021 Altınbaş Üniversitesi Bilgi Teknolojiler ve Güvenliği Daire Başkanlığı